Dirigent

Anne-Britt har hovedfag i musikk fra Universitetet i Oslo. Hun har studert korledelse under Knut Nystedt og har dirigert koret siden 1986.

Anne-Britt Henriksen mottok 1996 Nittedal kommunes kulturpris for sin innsats som dirigent og for sin musikalske innsats i Nittedals kulturliv. Til daglig underviser hun ved Bjertnes videregående skole. Anne-Britt er en dyktig akkompagnatør, og blir mye brukt av andre foreninger og enkeltpersoner ved opptredener i og utenfor bygda.

I forbindelse med Lucia-konserten 11. desember 2006 fikk Anne-Britt overrakt 20-års avisutklipp i Varingen og en velfortjent reisegavesjekk som takk for innsatsen - så langt.

Anne-Britt er også dirigent for damekoret Caldera.

Anne Britt kan kontaktes på tlf: 993 61 438

E-post