Informasjon

Nittedal barne- og ungdomskor består av sangere fra 1.klasse i barneskolen til 3.klasse i videregående. For at dette skal fungere best mulig, og for at alle skal få både hjelp og utfordringer, har vi følgende øvingstider: Aspirantene øver fra kl 17.30 til 18.30, barnekoret fra kl. 18.00 til 19.30 og ungdomskoret, 8.klasse og oppover kl 19.30-21.00. Vi øver hver mandag i musikkrommet på Slatttum skole pga oppussingen på Bjertnes. Vanligvis har vi øvd i Auditoriet på Bjertnes skole, og skal sannsynligvis tilbake dit fra neste skoleår. Koret følger skoleåret; det er derfor ikke øvelse i skolens ferier.

Vi tar imot sangere fra hele bygda.
Koret er tilsluttet organisasjonen Ung i kor.

I løpet av året har vi noen faste konserter og opptredener. I tillegg kommer arrangementer vi inviteres til å være med på både regionalt og nasjonalt. Hvert 5. år (gjerne i forbindelse med jubileum) drar vi utenlands med hele koret. Vi har deltatt på festivaler i inn- og utland, og vi har besøkt våre vennskapskommuner i Sverige, Danmark og Finland.

Av faste oppdrag kan vi nevne:
· Luciakonsert - "årets vakreste eventyr"

· Vi synger ved julegudstjeneste i Nittedal kirke på julaften. Oppdatering om tid blir lagt ut fra år til år.

· Vårkonsert og ungdomskorkonsert

Korets forventninger til sanger og foresatte:
For at vi skal få maks ut av øvelsene og konsertene vi øver fram mot, er det viktig at sangeren:

Møter presis på alle øvelser (hvis fravær, gi beskjed på sms 99 36 14 38)
Øver på tekster og sanger hjemme (alt må kunnes utenat på konsertene)
Møter til konserter og opptredener (fravær må meldes i god tid før konserten på mail abhenrik@gmail.com)
Følger med på øvelsene og lærer sanger og det som gjennomgås av sangteknikk
Følger med på korets hjemmesider: http://koret.info (foresatte)

Vi har lukket facebook gruppe for barnekoret og for ungdomskoret. Søk opp gruppen du tilhører så vil vi svare på din venneforespørsel. Her deler vi raskt nyttig infomasjon med foresatte.

Å synge i kor er utviklende, sosialt og morsomt.
Vi håper at alle nye som begynner i koret skal trives.

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt enten med korets styreleder Peder Aabel, peder.aabel@medisin.uio.no eller dirigent Anne-Britt Henriksen abhenrik@gmail.com


Når innmelding er mottatt av styret, vil dere motta krav om semesteravgift.
Vi ser fram til å samarbeide med dere, og lover dere mange gode musikkopplevelser i årene som kommer.