Innmelding

For at koret skal få riktige opplysninger om nye eller gamle medlemmer, så må dere klikke på riktig link nedenfor slik at opplysninger blir sendt til korets styre.

Inn- og utmeldingsskjema

Jente
Gutt