Velkommen

Da er korsesongen i gang og vi ønsker spesielt nye medlemmer velkommen. Vi håper at dere vil trives i koret.