Velkommen 1 klassinger

Fra og med høsten 2015 ønsker vi alle førsteklassinger velkommen i koret :-)